Utökat samarbete med Raptive bidrar till M.O.B.A. Network’s tillväxt

Det strategiska partnerskapet med Raptive gällande annonsförsäljning och ad tech har implementerats på samtliga M.O.B.A. Network’s community-webbplatser.

Under kvartal 3 2023 skrevs ett nytt och kraftigt förbättrat annonsavtal med Raptive, en logisk utveckling mot bakgrund av ett framgångsrikt samarbete gällande dotterbolaget Magic Finds community-websidor. Ett intensivt implementeringsarbete inleddes under hösten 2023 och stod klart i början av 2024.

“Det utökade samarbetet som nyligen blev till fullo implementerat har snabbt svarat upp mot våra högt ställda förväntningar,” säger Peter Carlstedt, Chief Revenue Officer på M.O.B.A. Network. 

”Vi kan konstatera att det nya och förbättrade annonsavtalet redan skapat väsentligt förbättrad kundnytta, ökade intäkter för våra community-webbplatser och en förbättrad global närvaro. Vi förväntar oss att de positiva effekterna ökar successivt och att vi kommer att se den fulla effekten under 2024,” fortsätter Peter Carlstedt.

Samarbetet med Raptive är i linje med M.O.B.A. Network’s vision om att skapa tillväxt och ett förbättrat värde för våra intressenter genom banbrytande teknik och strategiska samarbeten. 

“Vår resa med M.O.B.A. Network är oerhört givande. De stora framsteg vi gör tillsammans är ett bevis på potentialen i vårt partnerskap. Vi är upprymda över att se våra gemensamma ansträngningar ge konkreta fördelar och ser fram emot att nå nya höjder tillsammans,” säger Tina Pautz, EVP, Enterprise på Raptive.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.