Uppdatering med anledning av COVID-19 gällande perioden januari-mars

M.O.B.A’s nätverk av gaming-communities har under mars ökat besökstrafiken med cirka 70 % från 23.5 miljoner besök till cirka 40 miljoner besök jämfört med motsvarande period föregående år, vilket innefattar samtliga varumärken inom nätverket. 

Vi ser en ökning av nya medlemmar under perioden, vilket är positivt då varumärkena och de erbjudanden som utvecklas på plattformen exponeras mot ny publik,” säger M.O.B.A. ´s VD Björn Mannerqvist. ”Trafiken på nätverket var något upp under januari och februari men sedan mitten av mars har det skett en kraftig ökning”.

M.O.B.A.´s affärsmodell som bygger på annonsmarknaden, har med anledning av Corona-virusets påverkan på den globala ekonomin upplevt justeringar. Under periodens två första månader ökade annonsintäkterna med 20% respektive 50% jämfört med motsvarande period 2019. Tillväxten avtog dock under periodens sista månad och preliminära intäkter för mars landar på samma nivå som föregående år och månad. 

”Normalt kommenterar vi inte resultatet före kvartalsrapporten, men det är inte normala tider. Vi kan konstatera att perioden har genererat högre intäkter än motsvarande period föregående år, men oavsett det bidrar världsläget till att vi räknar med en något dämpad tillväxt av annonsintäkter under en tid framåt då rådande omständigheter består men en fortsatt stor tillväxt av nya medlemmar och trafik vilket kommer gynna vår affär på lång sikt”, säger VD Björn Mannerqvist.

Med nuvarande trafiktrend som indikerar på att antalet besök under april kan bli över 50 miljoner kommer M.O.B.A. Network utlysa en ny tjänst inom bolaget som ansvarig för direktförsäljning och partnerskap och M.O.B.A. ser inga skäl att avvika från bolagets långsiktiga målsättningar med att utveckla nya tjänster och tillväxtprojekt. M.O.B.A Network har en stark balansräkning och en kassa som uppgår till nuvarande ca 33 miljoner svenska kronor och har fortsatt en strategi att växa både organiskt och via förvärv.

”Inom vårt M.O.B.A. nätverk har vi en viss del osåld annonsyta, under gällande förhållanden har vi beslutat att dessa annonsytor skall användas till WHO’s globala insamling till bekämpning av Corona-virusets spridning”, avslutar VD Björn Mannerqvist.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.