Positiv intäktsutveckling under oktober

Annonsintäkterna för M.O.B.A Network’s varumärken fortsatte att utvecklas positivt under oktober 2019 och landade på ca. 2,5MSEK, vilket jämfört med oktober 2018 motsvarar en ökning om ca. 35%.

Den positiva utvecklingen är ett resultat av den långsiktiga strategin att växa på viktiga geografiska marknader där vi ser en tydlig korrelation mellan höga annonsintäkter och värdefulla medlemmar som har väldigt stort engagemang. Att ha höga engagemangs-KPI’er gör att annonsytorna blir mer värda. Tillväxten är fortsatt organisk driven och kommer vara det även under överskådlig framtid i den befintliga verksamheten.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.