M.O.B.A. Network tillträder förvärvet Wargraphs S.A.S

M.O.B.A. Network har idag, 30 maj, slutfört och tillträtt förvärvet av Wargraphs som offentliggjordes den 5 maj.

Förvärvet i korthet

Wargraphs är en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer som förser spelare med viktig statistik och data för populära spel så som League of Legends, Teamfight Tactics och Legends of Runeterra. Wargraphs är en digital utgivare med intäkter främst hänförliga till försäljning av annonser via sina hemsidor och sin världsledande spelapplikation Porofessor som har cirka 800 000 dagliga användare. Per 2021/22 (räkenskapsperioden som avslutades 30 nov 2022) genererade Wargraphs en rullande tolv månaders justerad nettoomsättning om 12,3 miljoner euro (137 MSEK) samt en justerad EBITDA om 8,4 miljoner euro (94 MSEK). Det operativa kassaflödet för samma period uppgick till cirka 6,6 miljoner euro (74 MSEK). Bolaget kommer konsolideras från 1 juni 2023.

För att sätta det i kontext uppgick den sammanlagda omsättningen för M.O.B.A. och Wargraphs proforma under 2022 till 427 MSEK med en EBITDA om 126 MSEK.
 

” Vi är väldigt nöjda med att nu ha slutfört affären och vi får därigenom in en drivande grundare och adderar ytterligare marknader för M.O.B.A. Förvärvet är transformativt och vi befäster vår position som den ledande konsolidator inom gaming communities och ökar både tillväxten och lönsamheten i bolaget substantiellt. Vi ser också stora möjligheter att lansera tjänsterna i Asien samt bygga en ny in-game applikation för flera spel, bland annat Valorant”, säger Björn Mannerqvist.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.