M.O.B.A Network har lämnat in noteringsansökan

MOBA är per idag kassaflödespositivt och verksamheten utvecklas enligt plan. Se Bolagets delårsrapport nr ett på länken: Q1 2018/2019. 

I samband med upptagandet för handel förbereder sig Bolaget för en kapitalanskaffning för att sprida ägandet samt att huvuddelen av kapitalet ska avvändas för eventuella framtida  expansionsmöjligheter.  

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.