M.O.B.A Network har lämnat in noteringsansökan

MOBA är per idag kassaflödespositivt och verksamheten utvecklas enligt plan. Se Bolagets delårsrapport nr ett på länken: Q1 2018/2019. 

I samband med upptagandet för handel förbereder sig Bolaget för en kapitalanskaffning för att sprida ägandet samt att huvuddelen av kapitalet ska avvändas för eventuella framtida  expansionsmöjligheter.  

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.