M.O.B.A. Network AB intensifierar investeringar i in-game annonsering

M.O.B.A. Network har tagit det strategiska beslutet att öka sina investeringar i projekt som rör in-game annonsering. Beslutet är en följd av den starka tillväxten av in-game-appen Porofessor och en extern marknadsanalys.

Som tidigare kommunicerats utvecklar M.O.B.A. Network en ny in-game-app samt webbplats för spelet Valorant med planerad lansering och integrering i bolagets portfölj under första halvåret 2024. Ytterligare in-game-appar kommer att följa efter denna lansering.

"Vi har förstärkt vår organisation för att effektivt kunna utveckla och lansera fler in-game-appar, och jag förväntar mig att vi lanserar åtminstone ytterligare en sådan app under H1 2024, utöver Valorant. Vi känner stor tillförsikt inför att kunna utnyttja kraften i in-game annonsering vilket öppnar upp nya vägar för engagemang och tillväxt," säger Björn Mannerqvist.

Beslutet baseras på lärdomar från framgångarna med M.O.B.A. Networks in-game-app Porofessor som haft fler än 12 miljoner nedladdningar och därmed är den näst största appen på Overwolf; den ledande plattformen för in-game skapare och användargenererat innehåll (user generated content, UGC) samt på marknadsanalys, främst den nyligen släppta rapporten State of UGC 2024 från den världsberömda spelindustrins konsultföretag Naavik. Rapporten har belyst den exponentiella tillväxten och den transformativa potentialen hos in-game annonsering och UGC. M.O.B.A. Networks partner Overwolf, en central aktör i denna marknadsutveckling, har bidragit stort genom att injicera 201 MSUD i utbetalningspoolen för utvecklare vilket lett till en imponerande tillväxt på 26% år efter år. Detta gör att M.O.B.A. ser en mycket stor potential på området och anpassar sin strategiska vision till dessa framsteg och prognoser.

Ett strategiskt partnerskap för ömsesidig tillväxt
Samarbetet med Overwolf är väsentligt för M.O.B.A. Networks resa. Det är i linje med vår vision om att vara en viktig och innovativ aktör i den dynamiska världen av in-game och comunity-tjänster och monetisering. Samarbetet med Overwolf medför att M.O.B.A. Network får tillgång till ett ekosystem med över 165 000 in-game content creators och kan man utnyttja deras kreativitet och passion för spelutveckling. 

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.