Erhåller 20MSEK i bankfinansiering

Bankfinansieringen utgörs av ett banklån uppgående till 20 MSEK. Den nya bankfinansieringen löper på fem år och stärker M.O.B.A. Networks manövrerbarhet avseende fortsatta investeringar och fortsatta tillväxt. M.O.B.A. Network har sedan tidigare ca 6 MSEK i återstående lån från samma bank.
 
“Vi är nöjda att ha ingått detta avtal och det bidrar till M.O.B.A. Networks långsiktiga tillväxtstrategi och intentionen med finansieringsavtalet är att kunna materialisera möjligheter som står framför oss”, säger Björn Mannerqvist, VD.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-09 17:00 CET.

Hämta bilagan

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.