Anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant

M.O.B.A Network (publ)(”M.O.B.A”) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABGSC”) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för M.O.B.As aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North Growth Markets regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 30 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp-, och säljkurs. Åtagandet påbörjas den 31 maj 2021.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.