Newswothy

Annual Report 2023

M.O.B.A. Network AB is today publishing its Annual Report for 2023 on the Company's website, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, and as an attachment to this press release.

Årsredovisning 2023

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2023 på Bolagets hemsida, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Uppdaterat datum för årstämma 2024

M.O.B.A. Network har beslutat om nytt datum för årsstämma. Stämman kommer att hållas den 26 april 2024 (tidagre planerat datum 17 april).

M.O.B.A. genomför VD-byte och förstärker koncernledningen

M.O.B.A. Network AB (publ) har idag utsett Anders Ribbing som ny VD för bolaget, som en åtgärd i den tidigare kommunicerade strategiska översynen. Anders tillträder senast 24 juni 2024. Björn Mannerqvist, som framgångsrikt har lett företaget som medgrundare och VD, kommer fortsätta att bidra till M.O.B.A.’s framgångar i rollen som COO.

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.