Press Releases & news

Fortsatt tillväxt och stabil vinst under Q3 i M.O.B.A Network, trots rådande omvärldsförhållanden

FINANSIELLT – 1 JULI 2022 – 30 SEP 2022 Nettoomsättningen uppgick till 71,3 MSEK (70,8 MSEK), en tillväxt om 1%. EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (8,9 MSEK), en minskning om 18%. EBIT uppgick till 5,8 MSEK (8,2 MSEK), en minskning om 29%. Resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (8,3 MSEK) en minskning om 34%. […]

Läs mer

M.O.B.A. Network ansöker om att noteras på OTCQX i USA

M.O.B.A. Network AB ("M.O.B.A.") har skickat in en ansökan om att noteras på OTCQX i USA. Bolaget räknar med att erhålla ett godkännande under det första kvartalet 2023. OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med en notering på […]

Läs mer

M.O.B.A. Network förvärvar LoLwiz – en ”in-game app” för League of Legends

M.O.B.A. har ingått avtal om att förvärva LoLwiz, en av de största in-game applikationerna för League of Legends. Förvärvet stärker M.O.B.A’s position och erbjudande för League of Legends-spelare och öppnar upp ett nytt affärsområde för in-game ads inom gruppen. LoLwiz är en applikation som sömlöst integrerar sig med spelet League of Legends och ger spelaren […]

Läs mer

M.O.B.A. Network lanserar MOBAFire LoL Worlds Fantasy Tournament med historisk prispott

M.O.B.A. Network lanserar sin första aktivering inom fantasy esport-turneringar för MOBAFires community-medlemmar. Den första turneringen äger rum kopplat till LoL World Championship med start den 29 september, men användare kan redan nu registrera sig för deltagande helt kostnadsfritt. ”MOBAFire Fantasy är en milstolpe för oss på MOBA, inte minst för att det är vår första […]

Läs mer

Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

Finansiellt – 1 APril 2022 – 30 Juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (31,5 MSEK), en tillväxt om 125%. EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (3,6 MSEK), en ökning om 145%. EBIT uppgick till 7,7 MSEK (3,1 MSEK), en ökning om 152%. Resultat före skatt uppgick till 7 MSEK (3 MSEK) en ökning om 133%. […]

Läs mer

M.O.B.A. Network tecknar partnerskapsavtal med E-GO APP, en fantasy-spelplattform

M.O.B.A. Network AB (MOBA) har tecknat ett partnerskapsavtal med E-GO APP för att erbjuda Fantasy Game Leagues för sina community-medlemmar. Fantasy-ligorna kommer kretsa kring världens största esport-turneringar.

Läs mer

M.O.B.A. Network presenterar vid Aktiespararna – Småbolagsdagarna

M.O.B.A. Networks Peter Carlstedt kommer att presentera vid Aktiespararnas event Småbolagsdagarna den 15e juni klockan 8.00. Presentationen kan ses live via Aktiespararnas hemsida, https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna samt i efterhand via länk som kommuniceras den 16e juni.

Läs mer

Starkt första kvartal – omsättning växer med 815%

FinansiellA HÖJDPUNKTER – 1 Jan 2022 – 31 MARS 2022 Nettoomsättningen uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK), en tillväxt om 815%. EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), en ökning om 148%. EBIT uppgick till 7,4 MSEK (2,8 MSEK), en ökning om 162%. Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (2,8 MSEK) en ökning om […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens […]

Läs mer

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner vilket ger 297 000 aktier. Genom utnyttjandet av teckningsoptioner ökar bolagets antal aktier till 22 682 820 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 268 282 efter registrering hos Bolagsverket. M.O.B.A. Network tillförs efter utnyttjandet […]

Läs mer

Continued growth and stable profit during Q3 in M.O.B.A. Network, despite the prevailing global conditions

FINANCIAL – 1 JULY 2022 – 30 SEP 2022 Net sales amounted to MSEK 71.3 (MSEK 70.8), an increase of 1%. EBITDA amounted to MSEK 7.2 (MSEK 8.9), a decrease of 18%. EBIT amounted to MSEK 5.8 (MSEK 8.2), a decrease of 29%. Profit before tax amounted to MSEK 5.5 (MSEK 8.3), a decrease of […]

Show more

M.O.B.A. Network applies for listing on OTCQX in USA

M.O.B.A. Network AB ("MOBA") has submitted an application to be listed on the OTCQX in the United States of America. The Company expects to receive approval in the first quarter of 2023. OTCQX is a US trading platform operated by OTC Markets Group for securities not listed on a national exchange. The purpose of a […]

Show more

M.O.B.A. Network acquires LoLwiz – an “in-game app” for League of Legends

M.O.B.A. has entered into an agreement to acquire LoLwiz, one of the largest in-game applications for League of Legends. The acquisition strengthens M.O.B.A's position and offer for League of Legends players and opens up a new business area for in-game ads within the group. LoLwiz is an application that seamlessly integrates with the game League […]

Show more

M.O.B.A. Network launches MOBAFire LoL Worlds Fantasy Tournament with a historic prize pool

M.O.B.A. Network launches its first activation for fantasy esports tournaments for MOBAFire community members. The first tournament will take place in conjunction with the LoL Worlds Championship starting on September 29, but users can already register to participate completely free of charge. "MOBAFire Fantasy is a milestone for us at MOBA, because it is our […]

Show more

Strong quarter – best Q2 so far

FINANCIAL – 1 APRIL 2022 – 30 JUNE 2022 Net sales amounted to MSEK 70.8 (MSEK 31.5), a growth of 125%. EBITDA amounted to MSEK 8.9 (MSEK 3.6), an increase of 145%. EBIT amounted to MSEK 7.7 (MSEK 3.1), an increase of 152%. Profit before tax amounted to MSEK 7 (MSEK 3), an increase of […]

Show more

M.O.B.A. Network signs partnership agreement with E-GO APP, a fantasy game platform

M.O.B.A. Network AB (MOBA) has signed a partnership agreement with E-GO APP to be able to offer Fantasy Game Leagues for its community members around the worlds largest esport tournaments.

Show more

M.O.B.A. Network presents at Aktiespararna – Småbolagsdagarna

M.O.B.A. Networks Peter Carlstedt will present at Aktiespararna’s event Småbolagsdagarna on the 15th of June at 8.00. The presentation can be seen live via Aktiespararna’s website, https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna, and afterward via a link that will be communicated on the 16th of June.

Show more

Strong first quarter – sales grew 815%

FINANCIAL HIGHLIGHTS – 1 January 2022 – 31 MARCH 2022 Net sales amounted to MSEK 67.4 (MSEK 7.4), a growth of 815%. EBITDA amounted to MSEK 8.5 (MSEK 3.4), an increase of 148%. EBIT amounted to MSEK 7.4 (MSEK 2.8), an increase of 162%. Profit before tax amounted to MSEK 6.9 (MSEK 2.8), an increase […]

Show more

Notice from the general annual meeting 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  today on 21 april 2022 held the Annual General Meeting. Below is a summary of the decisions made at the meeting. All decisions were made unanimously. The AGM resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet. The AGM resolved […]

Show more

Exercise of share options (TO1)

M.O.B.A. Network announces that subscription of share options (series TO1), which was resolved at the Annual General Meeting in February 2020, was completed on March 31, 2022. A total of 29,700 options were exercised, which gives 297,000 shares. Through the exercise of share options, the company’s number of shares will increase to 22,682,820 and the […]

Show more

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.