Press Releases & news

Kassan vid tillträde av förvärvet av Wargraphs S.A.S högre än förväntat

M.O.B.A. Network har efter tillträde till förvärvet den 30 maj 2023 kunnat verifiera kassan som är upparbetad från 1 december 2022 till 31 maj 2023. Bolaget tog i samband med förvärvet över bolaget från 1 december 2022, men bolaget kommer resultatmässigt konsolideras från 1 juni 2023. Kassan i Wargraphs uppgår till 3,3 MEUR mot tidigare […]

Läs mer

M.O.B.A. Network tillträder förvärvet Wargraphs S.A.S

M.O.B.A. Network har idag, 30 maj, slutfört och tillträtt förvärvet av Wargraphs som offentliggjordes den 5 maj. Förvärvet i korthet Wargraphs är en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer som förser spelare med viktig statistik och data för populära spel så som League of Legends, Teamfight Tactics och Legends of Runeterra. Wargraphs är en digital […]

Läs mer

Delårsrapport 1 2023 – Förvärvet av Wargraphs är transformatoriskt- diversifierar produktportföljen samt ökar tillväxten och lönsamheten

SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1, 1 JAN – 31 MARS 2023    FINANSIELLT – 1 JAN 2023 – 31 MARS 2023 •    Nettoomsättningen uppgick till 55,7 MSEK (67,4 MSEK), en minskning om 17%. •    EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (8,4 MSEK), en minskning om 68%. •    EBIT uppgick till 1,2 MSEK (7,4 MSEK), en minskning om 83%. […]

Läs mer

Presenterar kvartalsrapport 1 via webcast 30 maj

Den 30 maj 2023 offentliggör M.O.B.A. Network sin rapport för kvartal 1. Samma dag klockan 09:00 inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolaget presenterar rapporten följt av en frågestund från analytiker samt från tittare. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.redeye.se/events/912587/liveq-m-o-b-a-networks

Läs mer

Årsredovisning 2022

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2022 på Bolagets hemsida, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i M.O.B.A. Network AB

Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB, org.nr. 559144-3964, kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2023 kl. 10:00 i bolagets lokaler Kontoret Nybroviken, på adress Birger Jarlsgatan 2, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 12 juni 2023 i den av Euroclear Sweden AB […]

Läs mer

Uppdaterat datum för årsstämma 2023

M.O.B.A. Network har beslutat om nytt datum för årsstämma. Stämman kommer att hållas den 20 juni 2023 (tidagre planerat datum 7 juni).

Läs mer

M.O.B.A. Network emitterar ett seniort säkerställt obligationslån

M.O.B.A. Network AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 25 miljoner euro inom ett ramverk om 60 miljoner euro med en löptid om 3 år (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 10,00 procentenheter per år och emitterades till […]

Läs mer

M.O.B.A. Network förvärvar Wargraphs S.A.S, och undersöker förutsättningarna att emittera seniora säkerställda obligationer

M.O.B.A. Network AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat ett villkorat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i det franska bolaget Wargraphs S.A.S (”Målbolaget”) (”Förvärvet”), en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer för spel som League of Legends, Teamfight Tactics och Legends of Runeterra. Köpeskillingen för Förvarvärvet uppgår till maximalt 50,0 miljoner euro, varav 25,0 miljoner euro […]

Läs mer

M.O.B.A. Network stöder nu YouTube Shorts-kreatörer – öppnar upp ny intäktskälla

M.O.B.A. Networks YouTube-nätverk, Union For Gamers (UFG), stöder  nu “Shorts”, ett nytt format för kreatörer som öppnar upp en ny intäktskälla. YouTube erbjuder nu möjligheten för innehållskreatörer att dela på annonsintäkterna som genereras genom korta videor de lägger upp på plattformen, kallade YouTube Shorts. Korta videoformat, som vanligtvis är optimerade för mobila enheter och ofta […]

Läs mer

Wargraphs S.A.S cash position at the time of the acquisition was higher than expected

M.O.B.A. Network, after acquiring Wargraphs on May 30, 2023, has been able to verify the cash position which has been built up from December 1, 2022, to May 31, 2023. The company took over the company from December 1, 2022, but the company will be consolidated into the results from June 1, 2023. The cash […]

Show more

M.O.B.A. Network completes the acquisition of Wargraphs S.A.S

Today, May 30, M.O.B.A. Network has completed the transaction, which was announced on May 5, and acquired Wargraphs. The acquisition in brief Wargraphs is a leading gaming services provider and in-game application developer providing players with key statistics and data for popular games such as League of Legends, Teamfight Tactics and Legends of Runeterra. Wargraphs […]

Show more

Interim Report 1 2023 – The acquisition of Wargraphs is transformative – diversifies the product portfolio, and increases growth and profitability

SUMMARY OF INTERIM REPORT ONE, 1 JAN – 31 MARCH 2023  FINANCIAL – 1 JANUARY 2023 – 31 MARCH 2023 •    Net sales amounted to MSEK 55.7 (MSEK 67.4), a decrease of 17%. •    EBITDA amounted to MSEK 2.7 (MSEK 8.4), a decrease pf 68%. •    EBIT amounted to MSEK 1.2 (MSEK 7.4), a decrease […]

Show more

Invitation to the Annual General Meeting of M.O.B.A. Network AB

Shareholders of M.O.B.A. Network AB, org.nr. 559144-3964, are hereby invited to the Annual General Meeting on June 20, 2023, at 10:00 am at the company’s premises Kontoret Nybroviken, at the address Birger Jarlsgatan 2, 5tr, Stockholm. Shareholders who wish to participate in the meeting must be listed in the printout of the share register for […]

Show more

Updated date for the Annual General Meeting 2023

M.O.B.A. Network has decided on a new date for the Annual General Meeting. The meeting will be held on June 20, 2023 (previously scheduled for June 7).

Show more

M.O.B.A. Network issues senior secured bonds

M.O.B.A. Network AB (publ) (the “Company”) announces today that it has successfully placed senior secured bonds in an amount of EUR 25 million under a framework of EUR 60 million with a tenor of 3 years (the “Bonds” or the “Bond Issue”). The Bonds will carry floating rate interest of EURIBOR 3m plus 10,00 per […]

Show more

M.O.B.A. Network acquires Wargraphs S.A.S, and explores the possibility to issue senior secured bonds

M.O.B.A. Network AB (publ) (the “Company”) has entered into a conditional agreement to acquire all shares in the French entity Wargraphs S.A.S (“the “Target”) (the “Acquisition”), a leading gaming services provider and in-game application developer for League of Legends, Teamfight Tactics and Legends of Runeterra. The consideration for the Acquisition amounts to a maximum of […]

Show more

M.O.B.A. Network to support YouTube Shorts Creators – opens new revenue stream

M.O.B.A. Network’s YouTube network, Union For Gamers (UFG), supports Shorts, a new format for Creators that opens up a new revenue stream. YouTube is now providing the ability for Content Creators to share the advertising revenue generated through short-form videos they post to the platform, known as YouTube Shorts. Short-form video, typically optimized for Mobile […]

Show more

Updated financial calendar for 2023

M.O.B.A. Network has updated its financial calendar for 2023, the calendar is available on the company's website: https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/financial-calendar/ Financial calendar 2023: Interim report 1 – 30 May 2023 Annual General Meeting – 7 June 2023 Interim report 2 – 23 August 2023 Interim report 3 – 15 November 2023

Show more

M.O.B.A. Network appoints Andreas Björkman as new CFO

M.O.B.A. Network has appointed Andreas Björkman as CFO of the Company group with immediate effect. Andreas succeeds Anna Jansson, who has chosen to move on with other assignments and has been working with the handover to Andreas Björkman for a period of time. Andreas has worked as Business Controller in M.O.B.A. since June 2021 and […]

Show more

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.