Press Releases & news

Starkt första kvartal – omsättning växer med 815%

FinansiellA HÖJDPUNKTER – 1 Jan 2022 – 31 MARS 2022 Nettoomsättningen uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK), en tillväxt om 815%. EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), en ökning om 148%. EBIT uppgick till 7,4 MSEK (2,8 MSEK), en ökning om 162%. Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (2,8 MSEK) en ökning om […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens […]

Läs mer

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner vilket ger 297 000 aktier. Genom utnyttjandet av teckningsoptioner ökar bolagets antal aktier till 22 682 820 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 268 282 efter registrering hos Bolagsverket. M.O.B.A. Network tillförs efter utnyttjandet […]

Läs mer

Årsredovisning 2020/2021

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2020/2021 på Bolagets hemsida, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i M.O.B.A. Network AB

Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB, org.nr. 559144-3964, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 10:00 i bolagets lokaler Kontoret Nybroviken, på adress Birger Jarlsgatan 2, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den  11 april 2022 i den av Euroclear Sweden AB […]

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021 – Ännu ett rekordkvartal

Finansiellt – 1 OKT 2021 – 31 Dec 2021 Nettoomsättningen uppgick till 89,6 MSEK (10,4 MSEK), en tillväxt om 764%. Justerat EBITDA uppgick till 12 MSEK (4,9 MSEK), en ökning om 148% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader. * EBITDA uppgick till 11,6 MSEK (4,9 MSEK). EBIT uppgick till 10,6 MSEK (4,4 MSEK), en ökning […]

Läs mer

M.O.B.A. lanserar ytterligare ett community-varumärke

M.O.B.A. Network via dotterbolaget CriticalClick Network lanserat det nya community-varumärket Forzafire.com. Det nya varumärket riktar sig mot gaming-genren “iRacing” som är stor genre som ser en betydlig tillväxt. Forzafire riktitar sig mot spelarcommunityt runt spelet Forza Horizon 5, ett racingspel på Xbox-konsol som har ett stort antal spelare samt ett stort och engagerat content-creatornätverk som […]

Läs mer

Uppdaterar sin affärsidé, vision och mission samt lanserar en ny bolagshemsida

M.O.B.A. Network har idag uppdaterat sin affärsidé, vision och mission för att bättre reflektera bolagets strategi: Business idea – “Being the home of some the world's most popular and[FB1]  high-quality gaming and pop-culture communities” Vision – “Be the world’s most engaging and largest content creator community for gaming and pop-culture for today and in the […]

Läs mer

M.O.B.A. Network fortsätter samarbetet med Venatus

M.O.B.A. Network har förlängt sitt kontrakt med den globala ad tech-plattformen Venatus Media, där Venatus kommer att fortsätta monetisera flera av M.O.B.A. Network´s största gaming community-varumärken genom direkt och programmatisk annonsförsäljning. Det nya kontraktet har förbättrade villkor för att stärka relationen ytterligare, vilket gör att partnerskapet kan växa kraftfullt i framtiden. Baserat på preliminära försäljningssiffror […]

Läs mer

Lanserar ytterligare ett nytt community-varumärke

M.O.B.A. Network via dotterbolaget CriticalClick Network lanserat det nya community-varumärket Farmfriends.gg. Det nya varumärket riktar sig mot gaming-genren “farming simulator games” som är en stor och populär genre. Tanken med Farmfriends.gg är att samla de största titlarna inom farming simulation under ett varumärke och erbjuda spelarna verktyg och guider för att förbättra sin spelupplevelse. Initialt […]

Läs mer

Strong first quarter – sales grew 815%

2022-05-18 07:30:00

FINANCIAL HIGHLIGHTS – 1 January 2022 – 31 MARCH 2022 · Net sales amounted to MSEK 67.4 (MSEK 7.4), a growth of 815%. · EBITDA amounted to MSEK 8.5 (MSEK 3.4), an increase of 148%. · EBIT amounted to MSEK 7.4 (MSEK 2.8), an increase of 162%. · Profit before tax amounted to MSEK 6.9 (MSEK 2.8), an increase of 144%. · Cash flow from operating activities before changes in working capital amounted to MSEK 8.1 (MSEK 3.5) during the quarter. · Cash and cash equivalents amounted to MSEK 34.8 (MSEK 19.8), and in addition the company has an unutilized overdraft facility of MSEK

Read more

Notice from the general annual meeting 2022-04-21

2022-04-21 13:10:21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  today on 21 april 2022 held the Annual General Meeting. Below is a summary of the decisions made at the meeting. All decisions were made unanimously. · The AGM resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet. · The AGM resolved that the result for the year shall be balanced on a new account and that no dividend shall be paid. · The AGM resolved to discharge all individuals who had served as Board members or CEO from liability for the administration of the

Read more

Exercise of share options (TO1)

2022-04-01 08:15:00

M.O.B.A. Network announces that subscription of share options (series TO1), which was resolved at the Annual General Meeting in February 2020, was completed on March 31, 2022. A total of 29,700 options were exercised, which gives 297,000 shares. Through the exercise of share options, the company's number of shares will increase to 22,682,820 and the share capital will amount to 2,268,282 after registration with Bolagsverket. M.O.B.A. Network receives approx. 6 MSEK after the exercise of options.

Read more

Year-end Report 2021 – Another record quarter

2022-02-17 07:30:00

Financial – 1 Oct 2021 – 31 Dec 2021 · Net sales amounted to MSEK 89.6 (MSEK 10.4), an increase of 764%. · Adjusted EBITDA amounted to MSEK 12 (MSEK 4.9), an increase of 148%, adjusted for currency effects and non- recurring costs. * · EBITDA amounted to MSEK 11.6 (MSEK 4.9). · EBIT amounted to MSEK 10,6 (MSEK 4.4), an increase of 143%. · Cash flow from operating activities before changes in working capital amounted to MSEK 11.6 (MSEK 2.2) during the quarter. · Earnings for shares during the quarter amounted to SEK 0.3. Normalized for a split of shares during previous

Read more

M.O.B.A. launches additional community brand

2022-02-14 13:03:03

M.O.B.A. Network via the subsidiary CriticalClick Network has launched the new community brand Forzafire.com. The new brand is aimed at the gaming genre "iRacing", which is a large genre that is seeing significant growth. Forzafire targets the player community around the game Forza Horizon 5, a racing game on the Xbox console that has a large number of players and a large and dedicated content creator network that is active on YouTube, Twitch, TikTok and other major channels. Forzafire lets players create their best configurations for the car models in the game and share them with other

Read more

Updates its business idea, vision and mission and launches a new company website

2022-01-28 13:30:00

M.O.B.A. Network has today updated its business idea, vision and mission statements to better reflect the company's strategy: · Business idea – “Being the home of some the world's most popular and [FB1] high-quality gaming and pop-culture communities” · Vision – "Be the world's most engaging and largest content creator community for gaming and pop culture for today and in the future" · Mission – “Offer platforms and tools to enable creators to share content to people all over the world” M.O.B.A Network has also launched an updated version of its company website WeAreMoba.com.

Read more

M.O.B.A. Network continue partnership with Venatus

2022-01-25 10:57:27

M.O.B.A. Network has extended its contract with global advertising technology platform Venatus Media, where Venatus will continue to monetize several of M.O.B.A. Network’s largest gaming community brands through direct and programmatic ad sales. The new contract has improved terms for 2022 in order to solidify the relationship further, allowing the partnership to grow powerfully into the future. Based on preliminary sales figures for 2021, M.O.B.A. estimates that the new improved terms would have generated an added approx. US$270,000 to its EBITDA. Björn Mannerqvist, CEO M.O.B.A. Network

Read more

Launches additional new community brand

2022-01-13 13:30:00

M.O.B.A. Network, via the subsidiary CriticalClick Network, has launched the new community brand Farmfriends.gg. The new brand is aimed at the gaming genre "farming simulator games" which is a large and popular genre. The idea of Farmfriends.gg is to gather the biggest titles in farming simulation under one brand and offer players tools and guides to improve their gaming experience. Farmfirends targets players of the biggest game in farming simulation, Stardew Valley, but will add new titles to the product. The launch of Farmfriends.gg is part of M.O.B.A's strategy to establish itself in

Read more

Receives credit facility of SEK 15 million

2021-12-22 11:27:58

M.O.B.A. Network AB has received a credit promise of a credit facility of SEK 15 million from the bank Nordea. The agreement provides increased funding to support M.O.B.A. Network's continued expansion and growth plans. The new credit increases M.O.B.A. Network's flexibility with potential acquisitions and further investments in existing operations. "We are very pleased to be able to expand our collaboration with Nordea. The credit facility gives us additional financial strength and room to maneuver in the short and long term," says Björn Mannerqvist, CEO. In addition to the credit

Read more

Revenue increased 829% and EBITDA 232% during the quarter – Interim report 4 2020/2021

2021-11-17 07:30:00

Financial highlights – 1 July 2021 – 30 September 2021 · Net sales amounted to MSEK 70.8 (MSEK 7.6), a growth of 829% of which organic growth amounted to approx. 10% in local currency. · Adjusted EBITDA amounted to MSEK 8.9 (MSEK 2.7), an increase of 232%, adjusted for currency effects and non-recurring costs. * · EBITDA amounted to MSEK 8.9 (MSEK 2.7). · EBIT amounted to MSEK 8.2 (MSEK 2.3), an increase of 253%. · Cash flow from operating activities before changes in working capital amounted to MSEK 6.6 (MSEK 2.1) during the quarter. · Earnings per share during the

Read more

M.O.B.A. Network acquires ResetEra.com – one of the world's largest gaming forums

2021-10-14 07:00:00

M.O.B.A. Network has today acquired ResetEra.com, one of the world's largest gaming forum and community brands, which has great growth potential. With the acquisition, M.O.B.A. Network's portfolio expands its reach globally with approximately 60 million page views per month. ResetEra.com was founded in 2017 and has grown rapidly with a committed audience. Sales in the last twelve months (up to and including 31 August) amounted to approximately USD 700,000 with an EBITDA margin of approximately 80%. The purchase price amounts to USD 4.55 million and will be paid in cash in two tranches, where

Read more

Sales growth of 317% during transformative quarter – Interim report 3 2020/2021

2021-08-25 07:00:00

Financial highlights – 1 April 2021 – 30 June 2021 · Net sales amounted to MSEK 31.5 (MSEK 7.5), an increase of 317%, of which organic growth amounted to approximately 30%*. · Adjusted EBITDA amounted to MSEK 6 (MSEK 3.9), an increase of 53%, and adjusted for currency effects and non-recurring costs related primarily to acquisitions**. · EBITDA amounted to MSEK 3.6 (MSEK 3.6). · Cash flow from operating activities before changes in working capital amounted to MSEK 3.5 (MSEK 2.7) during the quarter. · Earnings per share before and after dilution during the quarter amounted

Read more

Presents quarterly report August 25 via webcast

2021-08-24 10:45:00

On August 25 2021, M.O.B.A. Network publishes its report for quarter 3. On the same day at 10:00am, investors, analysts and journalists are invited to a webcast where the company's CEO presents the report and the company followed by a question and answer session from analysts and viewers. The presentation can be viewed via the following link: https://www.redeye.se/events/816682/live-q-m-o-b-a-network  (https://www.redeye.se/events/816682/live-q-m-o-b-a-network )

Read more

Notice from the Extraordinary General Meeting of M.O.B.A. Network AB (publ )

2021-07-30 12:55:00

At the Extraordinary General Meeting of M.O.B.A. Network AB (publ) (“M.O.B.A” or the “Company”), which was held today, Friday, July 30, 2021, by postal vote, and at the ensuing Board of Directors Meeting, the following resolutions was resolved: Share split and related amendment to the Articles of Association In accordance with the proposal of the Board of Directors the Extraordinary General Meeting resolved that the Company shall implement a split of shares, whereby each existing share is divided into ten (10) new shares. The split is made in order to increase the liquidity of the

Read more

Notice of Extraordinary General Meeting of M.O.B.A Network AB (publ)

2021-06-29 10:30:00

The shareholders of M.O.B.A. Network AB (publ) (the “Company"), reg.no 559144-3964, are hereby invited to the Extraordinary General Meeting on Friday, 30 July 2021. To counteract the spread of COVID-19, the Board of Directors has decided that the Extraordinary General Meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, representatives or outsiders and that the shareholders before the Meeting shall have the opportunity to exercise their voting rights by post. Right to attend the general meeting Shareholders who wish to participate in the Meeting shall: i. be

Read more

M.O.B.A. Network is broadening the offer and launches a new company, Creator1

2021-06-23 15:55:00

M.O.B.A. Network is proceeding with its growth strategy and has created a new, attractive offer for content creators within gaming and e-sports. The new offer – Creator1 – will also provide significant synergies with the business area M.O.B.A. Services and Magic Find, which was acquired in May 2021. With the new offer, M.O.B.A. Network will meet the growing demand for so called influencer-marketing through content creators in marketing campaigns. Influencer-marketing has grown considerably during the last few years, among other things, due to its capacity to reach audiences on important

Read more

Notice from the Extraordinary General Meeting of M.O.B.A. Network AB (publ )

2021-06-07 11:45:00

At the Extraordinary General Meeting of M.O.B.A. Network AB (publ) (“M.O.B.A” or the “Company”), which was held today, Monday, June 7, 2021, by postal vote, the following resolutions was resolved: Resolution to approve the Board of Directors’ resolution on a new issue with deviation from the shareholders' preferential rights In accordance with previously published information, the Board of Directors of the Company decided on 19 May 2021 on a new share issue, with deviation from the shareholders' preferential rights, subject to the subsequent approval of the Extraordinary General

Read more

Engages ABG Sundal Collier as liquidity provider

2021-05-31 07:57:49

M.O.B.A Network (publ) (“M.O.B.A”) has entered into an agreement with ABG Sundal Collier ASA (“ABGSC”) that ABGSC will act as a liquidity provider for M.O.B.A's share. The assignment takes place within the framework of Nasdaq First North Growth Market rules regarding liquidity provision and means that the liquidity provider quotes the buy and sell volume corresponding to at least SEK 30,000 with a maximum spread of 4% between the bid and ask price. The commitment will begin on May 31, 2021.

Read more

M.O.B.A. Network completes the acquisition of Magic Find

2021-05-27 20:15:00

INSIDER INFORMATION: M.O.B.A. Network AB (”M.O.B.A.” or the ”Company”) has today completed the acquisition of all shares in the American company Magic Find Inc (”Magic Find”), for a consideration of USD 12 million of which USD 9 million has been paid upon closing and USD 3 million will be paid in December 2021. The acquisition of Magic Find has been published by press release on 19 May 2021. Pro forma figures for the full year 2020 for M.O.B.A. including Magic Find shows that revenues amounted to approximately SEK 331 million with an EBITDA of approximately SEK 40 million. M.O.B.A. has today

Read more

Summary of the acquisition of Magic Find

2021-05-20 09:02:04

M.O.B.A. Network announced on May 19 2021 the acquisition of Magic Find Inc which operates a leading Multi Channel Network (“MCN”) for streaming within gaming on YouTube as well as a number of well-known gaming community brands. The acquisition is transformative and in line with the Company's strategy to broaden the revenue base, enter into the streaming vertical and to grow with communities in new games. In 2020, the YouTube network had over 20 billion views and the community brands had over 200 million visits. The purchase price is paid in cash and amounts to USD 12 million, of which USD 9

Read more

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF M.O.B.A. NETWORK AB (publ)

2021-05-20 00:20:00

The shareholders of M.O.B.A. Network AB (publ) (the ”Company”), reg. no 559144-3964, are hereby invited to the Extraordinary General Meeting on Monday, June 7 2021. To counteract the spread of covid-19, the Board of Directors has decided that the Extraordinary General Meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, representatives, or outsiders and that the shareholders before the meeting shall have the opportunity to exercise their voting rights by post. RIGHT TO ATTEND The general meeting Shareholders who wish to participate in the meeting shall: i. be

Read more

M.O.B.A. Network AB (publ) carries out directed new issues of approximately SEK 110 million to finance the acquisition of Magic Find

2021-05-20 00:12:00

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. INSIDER INFORMATION: The Board of M.O.B.A. Network AB (publ) ("MOBA Network" or "the Company") has based on the existing mandate granted by the Annual General Meeting held on

Read more

M.O.B.A. Network AB (publ) announces its intention to carry out directed share issues of approximately SEK 110 million as part of the financing of the acquisition of Magic Find

2021-05-19 17:32:00

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.   INSIDER INFORMATION: M.O.B.A. Network AB (publ) ("MOBA Network" or "the Company") has mandated ABG Sundal Collier AB to evaluate the market conditions for carrying out directed

Read more

M.O.B.A. Network enters into an agreement to acquire the company Magic Find – a leading player within gaming streaming on YouTube and owner of a number of well-known gaming communities

2021-05-19 17:31:00

Stockholm, 19 May 2021 INSIDER INFORMATION: M.O.B.A. Network AB (“M.O.B.A.” or “the Company”) acquires 100 percent of the shares (the “Acquisition”) in the US company Magic Find Inc (“Magic Find”), which operates a leading Multi Channel Network (“MCN”) for streaming within gaming on YouTube as well as a number of well-known gaming community brands. The acquisition is transformative and in line with the Company's strategy to broaden the revenue base, enter into the streaming vertical and to grow with communities in new games. In 2020, the YouTube network had over 20 billion views and the

Read more

Receives SEK 20 million in bank financing

2021-04-09 17:00:00

M.O.B.A. Network has raised new loan financing of SEK 20 million with a leading Nordic bank with a term of 5 years. The agreement provides for increased funding to promote M.O.B.A. Network's continued expansion and growth plans. The bank financing consists of a bank loan amounting to SEK 20 million. The new bank financing runs for five years and strengthens the M.O.B.A. Networks' maneuverability regarding continued investments and continued growth. M.O.B.A. Network already has approximately SEK 6 million in remaining loans from the same bank.   "We are pleased to have entered into this

Read more

Redeye initiates coverage of M.O.B.A. Network

2020-06-01 08:17:46

Redeye initiates coverage of M.O.B.A. Network, an attractive play on rapid growth in gaming and Esports that is benefiting both from a nearer-term lockdown boost and longer-term megatrends. The company keeps activity high on its proprietary platform by connecting its communities to strong gaming IPs, while user content and network effects create strong traffic on its websites. Further M&A could help take the share to new heights.   Read more and download the research update: https://bit.ly/2XiO6pW Start following companies at Redeye to receive the latest equity research within Life

Read more

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.