Verksamhetsuppdatering från M.O.B.A. Network – Positiv nedladdningstrend och utveckling

MOBA Network meddelar stolt att bolagets ansträngningar under de senaste kvartalen har resulterat i betydande framsteg. Med fokus på att fortsätta utveckla våra plattformar, kan vi rapportera att Porofessor, en av våra förvärvade plattformar, ökat kraftigt i antal nedladdningar sedan förvärvet. Porofessor har nått totalt 11,5 miljoner nedladdningar, med en stabil tillväxtsiffra på över 7.800 per dag. Dessutom observerar vi en positiv trend i intäkter per användare.

Utöver utvecklingen av Porofessors användarbas, har vi aktivt arbetat med att strukturera och utveckla våra övriga plattformar och vårt YouTube-nätverk, Union For Gamers. Vårt mål är att optimera synergier och skapa maximal nätverkseffekt över alla våra plattformar. Per dags dato innehar vi 25 community-varumärken och hanterar närmare 1000 YouTube-kanaler, en ökning från 13 community-hemsidor under H1 2021.

Denna tillväxt och utveckling understryker MOBA Networks engagemang i att ständigt förbättra och expandera våra erbjudanden för att skapa värde för våra användare och aktieägare.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.