Stark intäktstillväxt i april på 47%

I pressmeddelande daterat 2 april 2020 gjorde M.O.B.A. Network bedömningen att intäktstillväxten skulle dämpas under en tid framöver till följd av effekterna av COVID-19 pandemin. Bedömningen baserades på att intäkterna avtog under periodens sista månad och att de preliminära intäkterna för mars landade på samma nivå som föregående år och månad.

M.O.B.A. Network kan nu konstatera att intäkterna i april uppgick till cirka 2,5 MSEK, en ökning om cirka 47% från 1,7 MSEK i april 2019. Den programmatiska annonsaffären är fortfarande kraftigt negativt påverkad av COVID-19-effekter men den direkta annonsförsäljningen har stigit kraftigt. Den nuvarande direktförsäljningen gör M.O.B.A. Network i samarbete med sin annonspartner, Venatus Media. Den 4 maj offentliggjorde M.O.B.A. Network att företaget satsar på direkta partnerskap genom att skapa ett nytt affärsområde som heter Direct Sales & Partnerships med Peter Lindberg som chef.

”Jag är glad att se att vi kunnat ställa om annonsaffären så pass fort under april”, kommenterar VD Björn Mannerqvist. ”COVID-19 pandemin hade en tydlig och omedelbar effekt på den programmatiska affären vilket vi snabbt lyckats mitigera med kraftigt ökad direktförsäljning och vi är nu tillbaka på den tillväxtkurva vi vill vara på. Den ökade efterfrågan på direkta samarbeten som vi nu ser är positivt, eftersom det är ett område där vi ser en stor potential och fortsatta tillväxtmöjligheter. Normalt kommenterar vi inte intäkterna annat än vid kvartalsrapporterna, men det är inte normala tider,” säger VD Björn Mannerqvist.

M.O.B.A Network kommer att presentera delårsrapport för januari-mars 2020 den 14 maj kl. 9.00 via webcast från följande länk: https://www.redeye.se/live/moba-liveq-14-maj

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.