Sammanfattning till förvärv av Magic Find

”Vi blir genom förvärvet av Magic Find ett större bolag med en bredare produktportfölj och mer diversifierad intäktsmodell vilket är mycket inspirerande att ta sig an”, kommenterar VD Björn Mannerqvist. ”Vi har ett bra track-record att förädla koncernen genom förvärv och Magic Find ger oss nya möjligheter att applicera synergieffekter i stor skala, framför allt på försäljning- och pulikdelningssidan”.

Intäktsfördelning

Magic Find bedriver två affärsben, community-varumärken samt YouTube-nätverket Union For Gamers (UFG). Båda affärsbenen drivs av M.O.B.A.s underliggande kärnverksamhet, användargenererat innehåll och intäkter genereras av digitala annonser.

Av Magic Finds totala omsättning 2020 om ca. 296 miljoner kronor var ca. 284 miljoner kronor hänförligt till UFG och ca. 12 miljoner kronor hänförligt till community-varumärken. I UFG sker efter annonsintäkter en intäktsfördelning till innehållsskapare om ca. 90% efter att YouTube tagit sin andel medan community-varumärkena drivs med en bruttomarginal om ca. 80%. UFG’s affär är enligt branschstandard och M.O.B.A. kommer att särredovisa UFG som ett eget segment efter konsolidering.

VD Björn Mannerqvist kommenterar affären:

Förvärvet av Magic Find är transformativt och ett viktigt led i vår strategi att växa genom förvärv och erbjuda fler attraktiva plattformar för användarna inom våra communitys. Förvärvet är i linje med vår strategi att bredda oss inom värdekedjan med ett starkt erbjudande inom streaming. Vi adderar också ett starkt team som vill utveckla sin affär till M.O.B.A.-familjen som tillför hög kompetens och lång erfarenhet från YouTube och Twitch.”

Finansiering

M.O.B.A. Network finansierar förvärvet av Magic Find genom en riktad emission om totalt ca. 110 miljoner kronor som genomfördes under natten mellan den 19-20 maj, där intresset från investerare var mycket stort.

”Vi är mycket glada över att få fortsatt stöd i tillväxtresan av befintliga ägare som TIN Fonder samt Alcur och välkomnar nya aktieägare till M.O.B.A. och ser fram emot ett givande framtida samarbete”, kommenterar Björn Mannerqvist.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.