Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner vilket ger 297 000 aktier.

Genom utnyttjandet av teckningsoptioner ökar bolagets antal aktier till 22 682 820 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 268 282 efter registrering hos Bolagsverket. M.O.B.A. Network tillförs efter utnyttjandet av teckningsoptioner ca. 6 MSEK.

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.