M.O.B.A. offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

M.O.B.A. Network AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 26 maj 2023 seniora säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 25 miljoner euro inom ett maximalt rambelopp om 60 miljoner euro (”Obligationerna”).

Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats https://wearemoba.com/investor-relations/bond-issue/ och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel kommer att lämnas in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 5 juli 2023.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.