M.O.B.A. Networks aktie upptas för handel på OTCQX 25 januari

M.O.B.A. Network AB ("M.O.B.A.") har godkänts att uppta aktiehandel på handelsplattformen OTCQX i USA, handeln i aktien på OTCQX startar den 25 januari 2023.

OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med att uppta handel på OTCQX är att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet till den amerikanska kapitalmarknaden. M.O.B.A.s aktier kommer på OTCQX handlas under tickern “MOBNF”. Amerikanska investerare kan nu hitta aktuell finansiell information och realtidsinformation på nivå 2 för aktiehandel i M.O.B.A.-aktien på www.otcmarkets.com.

I en kommentar säger M.O.B.A.s vd, Björn Mannerqvist:

"Vi ser ett ökande intresse för M.O.B.A. från nordamerikanska investerare och är glada över att nu ge dessa investerare möjlighet att handla i aktien. Genom OTCQX underlättar vi för internationella investerare och institutioner som överväger att ha en exponering mot våra aktier. Att aktien handlas på OTCQX öppnar också upp möjligheter för M.O.B.A. att närvara på kapitalmarknader i USA samt ger större möjligheter att förvärva bolag med en aktiekomponent.”

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver reglerade marknader för handel med 12 000 amerikanska och internationella värdepapper. Våra datadrivna standarder för informationsgivning utgör grunden för våra tre offentliga marknader: OTCQX(R) Best Market, OTCQB(R) Venture Market och Pink(R) Open Market. Våra OTC Link(R) alternativa handelssystem (ATS) tillhandahåller kritisk marknadsinfrastruktur som mäklare och distributörer förlitar sig på för att underlätta handel. Vår innovativa modell ger bolag effektivare tillgång till de amerikanska finansmarknaderna. OTC Link ATS, OTC Link ECN och OTC Link NQB är var och en ett SEC-reglerat ATS, som drivs av OTC Link LLC, en FINRA- och SEC-registrerad mäklare-handlare, medlem SIPC.

B. Riley Securities agerade under processen som M.O.B.A.´s OTCQX sponsor.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.