M.O.B.A. Network utser Andreas Björkman till ny CFO

M.O.B.A. Network har utsett Andreas Björkman till CFO i koncernen med tillträde omgående. Andreas efterträder Anna Jansson som valt att gå vidare med andra uppdrag och sedan en längre tid arbetat med överlämning till Andreas Björkman.

Andreas har arbetat som Business Controller i M.O.B.A. sedan juni 2021 och har arbetat aktivt med övergång till IFRS, konsolidering av bolagets verksamheter, M&A, process att få Bolagets aktier tillgängliga på OTC Markets bland annat. Andreas har mångårig erfarenhet från Grant Thornton samt som CFO i Generaxion.

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.