M.O.B.A. Network ingår avtal om att förvärva bolaget Magic Find – en ledande aktör inom streaming av gaming på YouTube och ägare av ett antal välkända gaming communitys

M.O.B.A. har idag ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det amerikanska bolaget Magic Find. Förvärvet breddar M.O.B.A:s erbjudande med sex nya gaming communitys inom spel som Minecraft, World of Warcraft och Hearthstone med totalt cirka 200 miljoner besök under 2020. Därutöver adderar Magic Find’s MCN-nätverk Union For Gamers (”UFG”) över 1 000 innehållsskapare till gruppen. UFG innehållsskapare hade under 2020 över 20 miljarder visningar på YouTube. M.O.B.A. ser betydande synergier mellan bolagen främst avseende förbättrad gemensam annonsaffär, ökad direktförsäljning, utökning av streamers via M.O.B.A:s communitys samt nätverksfördelar inom trafik  och publikdelning. Under 2020 uppgick Magic Finds omsättning till cirka 296 miljoner kronor med en EBITDA om cirka 24 miljoner kronor. Pro-formasiffror avseende helåret 2020 för M.O.B.A. Network inklusive Magic Find visar att intäkter uppgick till ca. 331 MSEK med en EBITDA om ca. 40 MSEK.

Motiv till affären

  • Förvärvet är transformativt och innebär att M.O.B.A. utökar värdekedjan inom gaming och tar ett stort kliv in i streaming
  • Antal visningar inom communitys ökar från 400 miljoner till 600 miljoner vilket stärker M.O.B.A:s förhandlingskraft gentemot annonsörer och annonsförmedlare
  • Streamat innehåll ökar med 20 miljarder visningar för vilka M.O.B.A. ser goda möjligheter att öka andelen direktförsäljning
  • Antalet spel täckta av communitys eller streamers ökar med över 50 nya titlar, inklusive World of Warcraft, Minecraft, Roblox, GTA, Fortnite, The Sims, Hearthstone, Magic the Gathering och Diablo
  • M.O.B.A. förstärker sin organisation med 10 kompetenta medarbetare med lång erfarenhet från Twitch och Youtube
  • Antal kvalitetsstreamers ökar med över 1 000
  • M.O.B.A:s attraktionskraft för ytterligare potentiella förvärv ökar
  • Transaktionen tiodubblar M.O.B.A:s omsättning och ökar EBITDA signifikant

UFG startades 2012 och har idag över 1 000 innehållsskapare (streamers) av hög kvalitet inom speltitlar som Minecraft, Roblox, GTA, Fortnite och The Sims. De sex community-varumärkena MMO-Champion.com (World of Warcraft), Hearthpwn.com (Hearthstone), Minecraftforum.net, Overframe.gg (Warframe), MTGSalvation.com (MTG) och Diablofans.com (Diablo) adderar cirka 50 nya speltitlar till M.O.B.A:s portfölj, ökar räckvidden till ytterligare miljoner gamingfans och stärker ytterligare M.O.B.A:s position som en ledande aktör inom gaming-communitys.  Via UFG erbjuder Magic Find streamat material inriktat på speltitlar med lång livslängd vilket är den genre som M.O.B.A. identifierat som fokusområde i sin tillväxtstrategi.

”Förvärvet av Magic Find är transformativt och ett viktigt led i vår strategi att växa genom förvärv och erbjuda fler attraktiva plattformar för användarna inom våra communitys. Förvärvet är i linje med vår strategi att bredda oss inom värdekedjan med ett starkt erbjudande inom streaming. Vi adderar också ett starkt team som vill utveckla sin affär till M.O.B.A.-familjen som tillför hög kompetens och lång erfarenhet från YouTube och Twitch”, säger Björn Mannerqvist, VD för M.O.B.A. Network. 

”Vi ser fram emot att bli en del av M.O.B.A. Network och omedelbart expandera vår kombinerade räckvidd inom contentskapande och communities. Vi ser stora möjligheter att kunna vidareutveckla vår affär med stöd av M.O.B.A. Network. Att vara en del av koncernen ger oss utökade möjligheter att driva högkvalitativa spelcommunitys, vidgar vårt erbjudande till contentskapare, förbättrar vår annonsaffär och adderar direktförsäljning till vår affär”, säger David Ram, VD för Magic Find 

Om Transaktionen

M.O.B.A. förvärvar 100 procent av aktierna i Magic Find Inc. Köpeskillingen betalas kontant och uppgår till 12 miljoner USD (på kassa och skuldfri basis), varav 9 miljoner USD betalas vid tillträdet och 3 miljoner USD betalas under december 2021. Ingen ytterligare tilläggsköpeskilling utgår. Förvärvet av Magic Find avses att finansieras dels genom befintlig kassa, dels genom likviden från tilltänkta riktade nyemissioner av aktier. M.O.B.A. avser att tillkännage att man utvärderar förutsättningarna för ett accelererat bookbuilding-förfarande (de ”Riktade Nyemissionerna”) direkt efter denna pressrelease.

Om Magic Find

Magic Find erbjuder spelare nyheter, tips, guider och verktyg som behövs för att utvecklas i spelen och ger dem möjlighet att dela sin expertis och kunskap på online-utvecklade forum. Företagets verksamhet är indelad i två segment: Union For Gamers, som är ett YouTube-nätverk samt en verksamhet som driver sex etablerade gaming-communitys. Magic Find förvärvade sina tillgångar under 2019 och 2020 från Twitch (Amazon) där också de 10 anställda kommer ifrån. UFG är ett så kallat Multi Channel Network där företaget guidar, stödjer, tillhandahåller verktyg som underlättar licens och copyrightefterföljning, hanterar relationen med Youtube och säkerställer att regelverk efterlevs. Man betalar användaren och säkerställer att korrekt skatt betalas i respektive land där användarna befinner sig. UFG identifierar dessutom bra streamers och tecknar avtal med dessa. Under 2020 hade UFG 20 miljarder visningar med en hög genomsnittlig visningstid vilket bidrar till höga annonsintäkter. UFG kan också skapa direkta annonsaffärer för enskilda användare, något som idag utgör en relativt litet andel av intäkterna (mindre än 1 procent) men där M.O.B.A. ser att man kan använda sig av sin organisation för att bidra. Intäkter erhålls idag från YouTubes annonsformat AdSense. I normalfallet tar YouTube 45 procent av intäkterna. Därefter delas UFG:s intäkter mellan användaren, vilken erhåller cirka 90 procent av intäkterna och UFG som behåller cirka 10 procent. UFG grundades redan 2012 och är ett av de största MCN-nätverken i världen.

Magic Find´s andra verksamhetsben är välkända gaming communitys, en affär som är identisk med M.O.B.A:s befintliga verksamhet. Community-varumärkena breddar M.O.B.A.s täckning av speltitlar och inkluderar MMO-Champion.com (World of Warcraft), Hearthpwn.com (Hearthstone), Minecraftforum.net, Overframe.gg (Warframe), MTGSalvation.com (MTG) and Diablofans.com (Diablo). Intäktsmodellen bygger på en annonsaffär liknande M.O.B.A:s och annonsförsäljningen sker via en så kallad annonsförmedlare. Bruttomarginalen på denna affär uppgick 2020 till 80 procent, vilket är högre än M.O.B.A:s bruttomarginal. Direktförsäljningen inom Magic Find utgör idag cirka 1 procent vilket kan jämföras med M.O.B.A:s som under andra kvartalet 2021 uppgick till 63 procent. Direktförsäljningen har ökat markant i M.O.B.A. till följd av satsningen på utökning av organisationen och det nya affärsområdet M.O.B.A. services.

Om M.O.B.A. Network AB

M.O.B.A Network AB driver tolv globala online communitys för dataspel – och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt CounterstatsLeaguespyRuneterraFire, MMORPG.com och SMITEFire.com (SMITE).

M.O.B.A. Network delar in sin verksamhet i två affärsområden, M.O.B.A. Annonsförsäljningen och M.O.B.A. Services. Innehållet på M.O.B.A:s hemsidor är primärt användargenererat och kompletterat med journalistiskt innehåll och statistik.

M.O.B.A.s intäkter kommer primärt från programmatisk annonsering, direktförsäljning, premium-abonnemang, sponsorskap och kringliggande service inom gaming/e-sportens värdekedja.

Strategin är att växa både organiskt och via förvärv inom värdekedjan för gaming/e-sport service och inom broadcasting/streaming. M.O.B.A. Network AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan december 2019.

KONSOLIDERING

Magic Find beräknas att konsolideras i koncernen i samband med tillträde beräknat till senast 1 juni 2021. Förvärvet förutsätter att de slutgiltiga villkoren för tillträdet blir uppfyllda.

DUE DILIGENCE

Innan transaktionsavtalet ingicks, har M.O.B.A tillsammans med sina rådgivare utfört en begränsad så kallad due diligence av viss verksamhet, finansiell och juridisk information avseende Magic Find Inc.

FINANSIELL OCH LEGAL RÅDGIVARE

ABG Sundal Collier samt KPMG agerar finansiell rådgivare åt M.O.B.A. i relation till Transaktionen samt ABG Sundal Collier agerar Sole Bookrunner vid de tilltänkta Riktade Nyemissionerna. Advokatfirman Delphi och Westerlund Law är juridisk rådgivare åt M.O.B.A. i relation till Transaktionen och de Riktade Nyemissionerna.

White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Magic Find i relation till Transaktionen.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-19 17:31 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.