M.O.B.A. Network har tecknat sitt första större partnerskapsavtal

M.O.B.A. Network’s nyetablerade affärsområde M.O.B.A. Services har tecknat sitt första större partnerskapsavtal till ett värde av cirka 70 000 USD. M.O.B.A. Services har hittills tecknat fyra partnerskapsavtal till ett sammanlagt värde om cirka 100 000 USD. Intäkterna från affärerna allokeras över perioden september – december 2020 varav merparten inkommer under oktober – december.

M.O.B.A. Services etablerades i maj 2020 för att skapa nya intäktsströmmar genom partnerskap med bolag som vänder sig till de målgrupper M.O.B.A. Network’s community-medlemmar representerar. Målet är att knyta direkta och integrerade partnerskap som exempelvis annonsering, sponsorskap och native-samarbeten med bolag som vill exponeras mot M.O.B.A. Networks växande målgrupper.

”Det finns ett stort intresse globalt av att nå våra köpstarka målgrupper och M.O.B.A. Networks plattformar erbjuder en perfekt miljö för att kommunicera på kreativa sätt med besökarna, kommenterar Peter Lindberg, chef för M.O.B.A Services.

”Vi har flera pågående diskussioner med starka kommersiella partners inom olika kategorier”, fortsätter Peter Lindberg. ”Det är speciellt glädjande att se att det är många företag utanför spelindustrin som är intresserade av våra målgrupper. Det bevisar att gamingsegmentet har breddats och möter en växande efterfrågan i den kommersiella världen.”

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.