M.O.B.A Network genomför riktad nyemission

Styrelsen i M.O.B.A Network har med stöd av befintligt bemyndigande lämnat vid bolagsstämman den 29 november 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission av 173 400 aktier till kursen 176,5 SEK per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 173 400 SEK. Genom emissionen tillförs Bolaget ca 30,6 MSEK. Emissionen riktar sig till en begränsad grupp strategiska investerare.

Motivet till nyemissionen är att stärka bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra expansion av verksamheten.

M.O.B.A Network har i PM den 1 februari 2019 angett att bolaget har för avsikt att notera bolaget på en MTF-plattform under mars 2019. I och med den nu beslutade nyemissionen väljer bolaget att senarelägga den planerade noteringen, ny tidpunkt är i dagsläget inte beslutat.

I och med nyemissionen ökar bolagets aktiekapital från 1 385 182,00 SEK till högst 1 558 582,00 SEK, antal aktier ökar från 1 385 182 st till högst 1 558 582 st.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.