M.O.B.A. Network förvärvar ResetEra.com – ett av världens största gamingforum

ResetEra.com grundades 2017 och har vuxit snabbt med en engagerad publik. Omsättningen de senaste tolv månaderna (t o m 31 augusti) uppgick till cirka USD 700 000 med en EBITDA-marginal om cirka 80%. Köpeskillingen uppgår till USD 4,55 miljoner och erläggs kontant i två trancher där USD 3,55 miljoner har erlagts vid tillträdet och USD 1 miljon erläggs senast 31 december 2021.

ResetEra.coms intäkter genereras via annonser samt medlemsprenumerationer. M.O.B.A. Network ser betydande möjligheter att öka annonsintäkterna genom en högre andel direktförsäljning, implementering av nya annonsformat samt en långsiktig produktutvecklingsstrategi. M.O.B.A. Network bedömer därför att ResetEra.com kan växa omsättningen betydligt under 2022 med bibehållen EBITDA-marginal.

Med ResetEra.com får M.O.B.A. Network ett starkt, globalt communityvarumärke och tillgång till ett mycket aktivt diskussionsforum med över 45 miljoner foruminlägg och cirka 55 000 medlemmar. Diskussionsämnena på ResetEra.com är breda och täcker alla sorters spel och plattformar som konsoler, PC och mobilspel vilket utökar M.O.B.A. Networks position i gamingbranschen. ResetEra.coms värdegrund är ”inclusivity and diversity” och communityt ställer höga krav för att godkänna medlemskap. Värdegrunden och de höga medlemskraven är viktiga också för M.O.B.A. Network.

Det operativa teamet som driver ResetEra fortsätter att moderera och engagera sig i communityt och kommer att arbeta tillsammans med M.O.B.A. Network i den fortsatta produktutvecklingen.

”Vi är mycket glada och stolta över att välkomna ResetEra.com – ett av världens största gamingforum- och communityvarumärken – till vårt växande antal varumärken”, säger Björn Mannerqvist, VD för M.O.B.A. Network. ”ResetEra.com har en stor tillväxtpotential och vi ser betydande möjligheter att utveckla ResetEra.com, fortsätta växa trafikströmmarna och förbättra annonsförsäljningen och att utvinna synergier inom M.O.B.A. koncernen .”

”ResetEra.com är ännu ett steg i vår strategi att växa genom förvärv och skapa fler relevanta communities med attraktiva, växande målgrupper som många bolag vill exponera sig mot”, säger Björn Mannerqvist.

Westerlund Law har agerat rådgivare till  M.O.B.A. Network i transaktionen. Waugh Grant PLLC samt WeBrokr LLC har agerat rådgivare till säljaren.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-14 07:00 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.