M.O.B.A. Network emitterar ett seniort säkerställt obligationslån

M.O.B.A. Network AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 25 miljoner euro inom ett ramverk om 60 miljoner euro med en löptid om 3 år (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 10,00 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 26 maj 2023. Bolaget avser att ansöka om upptagande av Obligationerna till handel på Nasdaq Stockholm. Nordea Bank Abp agerade Sole Bookrunner i samband med Obligationsemissionen.

Emissionslikviden från Obligationsemissionen kommer såsom meddelades av Bolaget den 5 maj 2023 att användas till att förvärva aktierna i Wargraphs S.A.S.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-11 15:04 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.