M.O.B.A. Network ansöker om att noteras på OTCQX i USA

M.O.B.A. Network AB ("M.O.B.A.") har skickat in en ansökan om att noteras på OTCQX i USA. Bolaget räknar med att erhålla ett godkännande under det första kvartalet 2023.

OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med en notering på OTCQX är att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet till den amerikanska kapitalmarknaden. Vid ett eventuellt godkännande kommer M.O.B.A.s aktier att vara handlade med en amerikansk ticker-symbol och ett aktiepris i USD.

I en kommentar säger M.O.B.A.s vd, Björn Mannerqvist:

"Vi ser ett ökande intresse för M.O.B.A. från nordamerikanska investerare och är glada över att nu inlett en process för att ge dessa investerare möjlighet att handla i aktien. Genom en notering på OTCQX underlättar vi för internationella investerare och institutioner som överväger att ha en exponering mot våra aktier. Att vara noterade på OTCQX öppnar också upp möjligheter för M.O.B.A. att närvara på kapitalmarknader i USA samt ger större möjligheter att förvärva bolag med en aktiekomponent.”

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.