Lägesuppdatering M.O.B.A Network

M.O.B.A Network’s styrelse har beslutat att skriva avtal med Redeye som rådgivare till Bolaget vid förestående kapitalanskaffning och efterföljande notering. M.O.B.A Network kommer att uppdatera hur processen fortskrider vidare.

Bilagor

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

Finansiellt – 1 APril 2022 – 30 Juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (31,5 MSEK), en tillväxt om 125%. EBITDA uppgick till 8,9 MSEK

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.