Kassan vid tillträde av förvärvet av Wargraphs S.A.S högre än förväntat

M.O.B.A. Network har efter tillträde till förvärvet den 30 maj 2023 kunnat verifiera kassan som är upparbetad från 1 december 2022 till 31 maj 2023. Bolaget tog i samband med förvärvet över bolaget från 1 december 2022, men bolaget kommer resultatmässigt konsolideras från 1 juni 2023. Kassan i Wargraphs uppgår till 3,3 MEUR mot tidigare estimerat 2,0-2,5 MEUR som kommunicerats via pressmeddelanden samt investerarpresentation för obligationen. Detta innebär att skuldsättningen avseende M.O.B.A. är lägre än förväntat vilket kommer även kommer att påverka förvärvsanalysen positivt.

”Vi visste att bolaget är starkt kassagenererande och det är positivt att vi har ytterligare likvida medel att utveckla vår verksamhet med. Strategin för M.O.B.A. är att växa både organiskt och via förvärv och befästa vår position som den ledande konsolidatorn inom gaming communities”, säger Björn Mannerqvist, VD.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-01 09:15 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.