Grundläggande villkor i spridningsemission

M.O.B.A Network presenterade 2019-11-06 att bolaget ska genomföra en riktad spridningsemission.  Fullständiga villkor kommer redovisas i informationsmemorandum som kommer publiceras dagen då teckningstiden påbörjas. Grundläggande villkor redogörs nedan:

Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 25 592 500 SEK.

Teckningstid 8 – 21 november 2019.

Teckningskurs 176,50 SEK per aktie. 

145 000 st. nya aktier emitteras vid fulltecknad emission vilket ger totalt 1 703 582 aktier efter emission, aktiekapitalet ökar med 145 000 SEK till totalt 1 703 582 SEK.

Motiv för emission är att få ägarspridning inför notering på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell rådgivare i transaktionen är Redeye och Nordnet agerar som Selling Agent.

 

 

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.