Grundläggande villkor i spridningsemission

M.O.B.A Network presenterade 2019-11-06 att bolaget ska genomföra en riktad spridningsemission.  Fullständiga villkor kommer redovisas i informationsmemorandum som kommer publiceras dagen då teckningstiden påbörjas. Grundläggande villkor redogörs nedan:

Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 25 592 500 SEK.

Teckningstid 8 – 21 november 2019.

Teckningskurs 176,50 SEK per aktie. 

145 000 st. nya aktier emitteras vid fulltecknad emission vilket ger totalt 1 703 582 aktier efter emission, aktiekapitalet ökar med 145 000 SEK till totalt 1 703 582 SEK.

Motiv för emission är att få ägarspridning inför notering på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell rådgivare i transaktionen är Redeye och Nordnet agerar som Selling Agent.

 

 

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.