Fortsatt positiv tillväxt under december

Annonsintäkterna för M.O.B.A Network’s (M.O.B.A) varumärken fortsatte att utvecklas positivt under december 2019 och uppgick till ca. 3,4 MSEK, vilket jämfört med december 2018 motsvarar en ökning om ca. 37% (ca. 2,5 MSEK).

Såväl annonsförsäljning som trafik utvecklades positivt under hela kvartalet, under perioden oktober-december gjordes ca. 90 000 000 besök till M.O.B.A’s varumärken. De kommande kvartalen ser spännande ut, framför allt gällande League of Legends som utökar sin spelkatalog med Legends of Runeterra där M.O.B.A redan etablerat sig innan spelet finns tillgängligt genom Runeterrafire.com, samt etablering på mobil och konsol med Teamfight Tactics, där M.O.B.A är väletablerat genom MOBAFire och Wild Rift.  

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.