Erhåller checkräkningskredit om 15 MSEK

M.O.B.A. Network AB har erhållit ett kreditlöfte i form av en checkräkningskredit om 15 MSEK från banken Nordea. Avtalet avser en utökad finansiering för att främja M.O.B.A. Networks fortsatta expansion- och tillväxtplaner. Den nya krediten ökar M.O.B.A. Networks flexibilitet i samband med potentiella förvärv och ytterligare satsningar på befintlig verksamhet. 

Vi är väldigt nöjda med att kunna utöka samarbetet med Nordea. Checkräkningskrediten ger oss ytterligare finansiell styrka och handlingsutrymme på kort och lång sikt”, säger Björn Mannerqvist, VD. 

M.O.B.A. Network AB har utöver en checkräkningskredit om 15 MSEK även lån om 21,7 MSEK hos Nordea. 

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-22 11:27 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.