Delårsrapport 1

Perioden oktober – december 2019 (belopp i TSEK där inte annat anges)

Nettoomsättning: 9 330 (6 348)

Rörelseresultat EBITDA: 4 738 (3 852)

Avskrivningar : -379 (-205)

Rörelseresultat EBIT: 4 359  (3 647)

Resultat efter skatt: 2 947 (2 505)

Kassaflöde: 22 146 (1 930)

Resultat per aktie (sek): 1,9 (2,0)

VD-ord

För femte kvartalet i rad levererar vi stark tillväxt och god lönsamhet i enlighet med vår ambition och strategi. Nettoomsättningen ökade med 47% jämfört med motsvarande period 2018, EBITDA om 4.7 MSEK (3,8 MSEK) och resultatet på sista raden blev 3 MSEK (2,5 MSEK) trots en belastande valutaeffekt om ca. 0,5 MSEK. Perioden oktober – december är årets starkaste period då köpsidans annonsbudgetar är som högst, och det är glädjande att vi kan visa så stark tillväxt och goda marginaler trots tuffa jämförelsetal för motsvarande perioder samt att vi investerat mer än någonsin i resurser och utveckling av våra varumärken.

Communitynätverkets utveckling

Under kvartalet växte hela nätverket organiskt på trafiknivå med ca. 15% jämfört med föregående period. Andra viktiga KPIer som utvecklats starkt är besökarnas engagemang när de besöker något av våra varumärken samt att vi ser en positiv utveckling i varumärkesigenkänning då den direkta trafiken till nätverket ökar. Vissa varumärken ser en mycket stor positiv utveckling, framförallt Counterstats.net där vi ökat trafiken med 1 200% på ett år.

Under kvartalet lanserade vi ett nytt varumärke, Runeterrafire.com. Här ser vi en mycket tillfredsställande trafikutveckling om ca. 8 000 % sedan lansering till idag och vi ser vidare stor potential i varumärket på lång sikt. 

Som tidigare kommunicerats är detta en vital del i vårt långsiktiga arbete, att utveckla varumärken i tidigt skede innan det underliggande spelet släppts för att ha etablerat en god position på marknaden när spelet går live. Då vi kan också dra nytta av de nätverkseffekter vi besitter genom att exponera nya varumärken mot våra befintliga communities med miljontals användare.

Framtida utveckling – stor tillväxtpotential

Vi arbetar strategiskt långsiktigt med tillväxtplaner på flera år framöver och har stor tilltro och ambition att växa betydligt, både varumärkesmässigt och intäktsmässigt. Vi har i detalj analyserat den underliggande affären och ser att det fortfarande finns stor outnyttjad potential och uppsida i den befintliga verksamheten, därför anser jag att vi ska ha ambitionen att öka intäkterna med 2-3 gånger under de närmaste åren. Men vi ska såklart inte stanna där, under 2020 och framåt kommer vi lansera fler affärsområden och varumärken som ska bidra med tillväxt och bredda vårt nätverk och räckvidd.

De förvärvsmöjligheter som finns utvärderar vi löpande och vi har idag skaffat oss en position som ger oss förutsättningar att vara selektiva i dessa utvärderingar. 

Vi letar efter nätverk som har synergier med våra befintliga varumärken och där effekterna av dessa leder till att M.O.B.A. Network utvecklas med samma goda tillväxt som de fem kvartal vi har utvecklat nuvarande verksamhet.

Jag ser fram emot att realisera våra möjligheter framöver med stor tillförsikt!

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.