Counterstats når trafikmilstolpe – 2 miljoner besök per månad

Counterstats bygger på API-data från spelet League of Legends och möjliggör för spelare att se hur karaktärer i spelet presterar mot varandra i olika situationer. Sajten lanserades under 2017.

”Vi har arbetat metodiskt under ett år för att öka Counterstats varumärkeskännedom som i vår mening är en väldigt bra produkt och fortfarande har stora möjligheter till vidare stark tillväxt”, säger Björn Mannerqvist VD, ”Counterstats har en rad konkurrerande sajter med längre historik men vi har nu tagit en dominerande marknadsandel i segmentet vilket är glädjande.”

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.