Byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

M.O.B.A. Network meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 december 2020. Fram till dess kommer Eminova Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

Finansiellt – 1 APril 2022 – 30 Juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (31,5 MSEK), en tillväxt om 125%. EBITDA uppgick till 8,9 MSEK

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.