Bokslutskommuniké 1 Oktober 2018 – 30 September 2019

VD har ordet

Det första räkenskapsåret under M.O.B.A Network’s verksamhet avslutar vi genom att rapportera sista kvartalets intäkter om 6,4 MSEK vilket ger ca, 25,6 MSEK under helåret jämfört med den underliggande verksamhetens motsvarande 14,8 MSEK föregående år. EBITDA-marginalen för kvartalet uppgick till ca. 48% och för helåret 45%. Kassaflödet från verksamheten fortsätter att generera och uppgick till 2,8 MSEK under kvartalet och 8,5 MSEK på helåret vilket kommer kunna bidra till att vi kan skapa tillväxt via utveckling av befintlig verksamhet, skapa nya intäktsben samt göra tilläggsförvärv, vilket nuvarande kapitalstruktur ger goda förutsättningar för, för att långsiktigt skapa högre vinst per aktie och högre aktieägarvärde. Periodens och helårets resultat belastas sedvanligt av avskrivningar. 

Det har funnits många höjdpunkter under vårt första år, verksamhetens grund är engagerade “gamers” från hela världen som bidrar till våra communities med tid, kunskap och högintressant innehåll. Teamet som arbetar i verksamheten erbjuder samma engagemang och stor kompetens, det har varit roligt och väldigt lärorikt att arbeta tillsammans med dem och nu siktar vi framåt genom att bygga nya communityplattformar och ta verksamheten till nästa nivå. 

Enskilda höjdpunkter i verksamheten är främst att vår satsning på att öka trafiken till våra varumärken Counterstats.net & Leaguespy.gg har varit framgångsrik, dessa har tillsammans vuxit över 500% under året jämfört med året innan vilket är glädjande. MOBAFire.com fortsätter att vara ohotad i sin roll som det största globala community för det underliggande spelet League of Legends, vi har under året ökat antalet registrerade medlemmar med ca. 10% och har fokuserat på att engagera våra medlemmar genom aktiviteter som Q&A med välkända spelarprofiler och tävlingar. 

Fokus framåt kommer vara att utveckla våra befintliga varumärken, utveckla nya intäktsben utöver grundaffären annonser samt att positionera oss för de nya spel som kommer släppas under 2020 baserat på League of Legends, vi har inlett utveckling av en ny communityplattform mot spelet Legends of Runeterra och kommer även bygga plattformar för ytterligare spel. 

Styrelsen i M.O.B.A Network har även beslutat om att genomföra en spridningsemission inför en notering under kvartal fyra 2019, detta blir ett nytt avstamp för Bolaget och dess utveckling där vi ser framför oss strategiska förvärv och att välkomna nya aktieägare. Vårt jobb blir att fortsätta leverera goda underliggande värden med marknadsledande communities, positiva kassaflöden och långsiktigt arbete för att skapa aktieägarvärde. 

 

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.