Beslutar om emission inför notering

M.O.B.A Network AB (publ) (MOBA) har tagit beslut om att genomföra en riktad spridningsemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare inför en kommande notering under kvartal 4 2019. Erbjudandet riktar sig till institutionella och professionella investerare samt allmänheten. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 2018-11-29. Fullständiga villkor och anvisningar presenteras senast i samband med första dag för teckning vilket är planerat till 8 november 2019. Preliminära villkor framgår nedan.    

Teckningskurs är beräknad till 176,50 SEK. 

Erbjudandet ska inbringa upp till 2,5 MEUR.

Teckningsperioden är beräknad att ske under november 2019.

Avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt sker för att uppfylla de krav som ställs på noterade bolag i form av antalet aktieägare och spridning av kapitalspridning. 

Hämta bilagan

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.