Financial reports

Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

Finansiellt – 1 APril 2022 – 30 Juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (31,5 MSEK), en tillväxt om 125%. EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (3,6 MSEK), en ökning om 145%. EBIT uppgick till 7,7 MSEK (3,1 MSEK), en ökning om 152%. Resultat före skatt uppgick till 7 MSEK (3 MSEK) en ökning om 133%. […]

Läs mer

Starkt första kvartal – omsättning växer med 815%

FinansiellA HÖJDPUNKTER – 1 Jan 2022 – 31 MARS 2022 Nettoomsättningen uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK), en tillväxt om 815%. EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), en ökning om 148%. EBIT uppgick till 7,4 MSEK (2,8 MSEK), en ökning om 162%. Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (2,8 MSEK) en ökning om […]

Läs mer

Årsredovisning 2020/2021

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2020/2021 på Bolagets hemsida, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021 – Ännu ett rekordkvartal

Finansiellt – 1 OKT 2021 – 31 Dec 2021 Nettoomsättningen uppgick till 89,6 MSEK (10,4 MSEK), en tillväxt om 764%. Justerat EBITDA uppgick till 12 MSEK (4,9 MSEK), en ökning om 148% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader. * EBITDA uppgick till 11,6 MSEK (4,9 MSEK). EBIT uppgick till 10,6 MSEK (4,4 MSEK), en ökning […]

Läs mer

Intäkterna ökade 829% och EBITDA 232% under kvartalet – delårsrapport 4 2020/2021

Finansiella höjdpunkter – 1 juli 2021 – 30 september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (7,6 MSEK), en tillväxt om 829% varav organisk tillväxt om ca.10% i lokal valuta. Justerat EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK), en ökning om 232% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader.* EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK). EBIT […]

Läs mer

Omsättningstillväxt om 317% i transformativt kvartal – delårsrapport 3 2020/2021

Finansiellt – 1 april 2021 – 30 juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (7,5 MSEK), tillväxt om 317% varav organisk tillväxt uppgick till cirka 30%*. Justerat EBITDA uppgick till 6 MSEK (3,9 MSEK), en  ökning om 53% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader relaterade främst till förvärv**. EBITDA uppgick till 3,6 MSEK (3,6 MSEK). […]

Läs mer

Delårsrapport 2 2020/2021

Finansiellt – 1 januari 2021 – 31 mars 2021 Nettoomsättning i USD ökade 40% och uppgick till $ 922 000 ($ 653 000) Nettoomsättningen ökade med 17% och uppgick till 7,4 MSEK (6,3 MSEK). Nettoomsättningen påverkades negativt av valutaeffekter om ca. 1,5 MSEK  jämfört med motsvarande kvartal 2020. Normaliserat för valutaeffekter uppgick nettoomsättningen till 8,1 […]

Läs mer

Delårsrapport 1 2020/2021

Rekordkvartal och strategiskt förvärv Perioden oktober – december 2020   Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 10,4 MSEK (9,3 MSEK). Nettoomsättningen påverkades negativt med ca. 1,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2019. Normaliserat för valutaförändringar uppgick nettoomsättningen till 11,6 MSEK (9,3 MSEK), en ökning med 25%* EBITDA uppgick till 4,9 MSEK (4,7 MSEK). EBITDA påverkades […]

Läs mer

Årsredovisning 2019/2020

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2019/2020 på Bolagets hemsida, https://ir.wearemoba.com/annual-reports, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019/2020

Stark tillväxt – omsätningsökning om 41% Perioden 1 juli 2020 – 30 september 2020 Nettoomsättningen ökade med 41 procent och uppgick till 7,6 MSEK (5,4 MSEK)   EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (3,3 MSEK). EBITDA påverkades negativt med 0,8 MSEK av valutadifferenser     Justerat EBITDA uppgick till 3,1 MSEK (3,3 MSEK).Justerad EBITDA påverkades negativt med […]

Läs mer

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.